Offentlig konst, projekt och uppdrag


Mooh

Illusionsmålning på järngrind. Malmberget 2013, på uppdrag av LKAB
foto foto foto foto foto foto foto foto


Baah

Malmberget 2013, på uppdrag av LKAB
foto foto foto foto foto foto foto foto


Focuslängan

Malmberget 2013, på uppdrag av LKAB. I samarbete med Totto Rátkai.
foto foto foto foto foto


Blandade projekt

Malmberget 2012-2013
foto foto foto foto foto foto foto


Under Water

Ett flertal muralmålningar i Malmberget 2011. På uppdrag av LKAB och Gällivare kommun. I samarbete med Elton Kore, Emilia Norman och konstprojektet Tomma Rum.
foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto


Tillbaka till portfolion